Bezpečnosť domova či komerčného prostredia je jednou z hlavných starostí pri zabezpečovaní útočiska pre seba a svoj majetok. V tomto kontexte zohrávajú technické dvere dôležitú úlohu. Ich správny výber môže byť rozhodujúcim faktorom v ochrane pred rôznymi nežiaducimi udalosťami. Poďme sa pozrieť na rôzne typy technických dverí a ich účely, aby sme vám pomohli rozhodnúť sa, ktoré sú pre vás najlepšie.


Protipožiarne dvere: Odolnosť voči ohňu a záchranca životov


Protipožiarne dvere predstavujú kľúčový prvok v ochrane budov pred šírením ohňa. Ich konštrukcia a špecifické materiály, z ktorých sú vyrobené, sú navrhnuté tak, aby odolávali vysokým teplotám a zabránili šíreniu plameňov z jednej časti budovy do druhej. Tieto dvere sú v skutočnosti záchrancom životov a majetku v prípade požiaru, pretože ich schopnosť zadržať plamene môže výrazne spomaliť alebo zastaviť šírenie ohňa.

Materiály používané pri výrobe týchto dverí sú navrhnuté na to, aby odolávali vysokým teplotám počas určitého časového obdobia. To znamená, že tieto dvere majú schopnosť vydržať vysoké teploty počas požiaru a zabrániť šíreniu ohňa na iné časti budovy počas určeného časového intervalu. Najbežnejšie sú 30, 45, 60 a 90 „minútové“ dvere. Táto schopnosť je kľúčová pre umožnenie bezpečného úniku ľudí z ohrozených oblastí.

Protipožiarne dvere majú tiež dôležitú úlohu pri minimalizovaní škôd na majetku a infraštruktúre. Ich schopnosť zastaviť šírenie plameňov môže zamedziť rozsiahlemu poškodeniu budovy a umožniť lepšiu kontrolu nad požiarom. To je zvlášť dôležité v obchodných či priemyselných zariadeniach, kde je ochrana majetku kľúčová nielen pre bezpečnosť, ale aj pre ekonomickú udržateľnosť.

Pri výbere protipožiarnych dverí je dôležité venovať pozornosť ich certifikácii a schopnosti vyhovieť miestnym a medzinárodným požiadavkám a normám týkajúcim sa odolnosti voči ohňu a šíreniu plameňov. Rovnako dôležité je tiež zohľadniť ich inštaláciu a údržbu, aby ich schopnosť plniť svoju ochrannú úlohu nebol ovplyvnený nesprávnou manipuláciou alebo zanedbaním. Najbežnejšie certifikácie protipožiarnych dverí sú EW a EI.

EI - brániace šíreniu požiaru (predtým PB) - Sleduje sa u nich priamo povrchová teplota na strane odvrátenej od požiaru. Tieto prvky splňujú prísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované uzávery EW. Inštalujú sa spravidla pri vstupoch do chránených únikových ciest.

EW - obmedzujúce šírenie požiaru (predtým PO) - Sleduje sa množstvo sálavého tepla, vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti.

C - požiarne uzávery s funkčným vybaveným zatváracím, samozatváracím alebo odblokovacím mechanizmom (predtým S)

Druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania použitých stavebných hmôt sa vyjadruje písomnou značkou D3 (drevené), D2 (z horľavých a nehorľavých materiálov), D1 (oceľové)


Bezpečnostné dvere: Ochrana pred vlámaním a zvýšenie bezpečnosti


Bezpečnostné dvere predstavujú prvú líniu obrany pri ochrane domova alebo komerčného prostredia pred nežiaducim vniknutím a vlámaním. Ich úlohou je poskytnúť vysokú úroveň bezpečnosti a zvýšiť ochranu majetku a ľudí v danej oblasti. Tieto dvere sú navrhnuté s dôrazom na ich odolnosť voči pokusom o vlámanie a ich schopnosť brániť sa proti rôznym technikám neoprávneného vniknutia.

Materiály, z ktorých sú bezpečnostné dvere vyrobené, sú často odolné voči vonkajším útokom a špeciálne navrhnuté tak, aby odolávali pokusom o vylomenie, vytláčanie alebo iné metódy vlámania. Kvalitné bezpečnostné dvere sú často vybavené silnými rámami, bezpečnostnými zámkami a špeciálnymi uzamykacími mechanizmami, ktoré zvyšujú ich odolnosť voči vonkajším útokom.

Okrem fyzickej odolnosti majú bezpečnostné dvere často aj špeciálne vlastnosti, ako sú anti-bumping, anti-picking alebo anti-drilling funkcie, ktoré sú navrhnuté tak, aby bránili proti pokročilejším spôsobom vlámania, čo je dôležité v dobe, keď sa zlepšujú aj techniky na prekonanie bezpečnostných opatrení. Už len prítomnosť týchto dverí môže potenciálnych zlodejov odradiť od pokusu o neoprávnený vstup.

Pri výbere bezpečnostných dverí je dôležité zohľadniť ich kvalitu, certifikáciu a schopnosť vyhovieť bezpečnostným štandardom a normám. Rovnako dôležité je zvážiť ich inštaláciu a údržbu, aby boli zachované ich bezpečnostné vlastnosti.

Európske normy rozoznávajú šesť bezpečnostných tried pre dvere. Pre účely zabezpečenia bytu, sú najvhodnejšie dvere v bezpečnostnej triede 2 alebo 3. Bezpečnostná trieda 1 poskytuje len minimálnu ochranu a takéto dvere je možné v krátkom čase prelomiť iba skrutkovačom. Naopak, dvere v bezpečnostných triedach 4,5 a 6 nie sú každodenne používané, ale skôr len v špeciálnych prípadoch. Pre už spomínané poistenie bytu proti vykradnutiu je potrebná minimálne bezpečnostná trieda 2. Všetky bezpečnostné dvere Ingresso sú automaticky protipožiarne s minimálne 30 minútovou požiarnou ochranou.


Dymotesné dvere: Ochrana pred šírením dymu


Dymotesné dvere sú neoddeliteľnou súčasťou zabezpečovania bezpečného úniku v prípade požiaru. Ich úlohou je minimalizovať šírenie dymu z jednej časti budovy do druhej, čím umožňujú efektívny únik ľudí a zároveň umožňujú prístup hasičom či záchranným tímom.

Charakteristika týchto dverí spočíva v ich konštrukcii a schopnosti zabrániť šíreniu dymu medzi rôznymi miestnosťami. Tento typ dverí je obvykle vyrobený z materiálov, ktoré majú vysokú tesnosť a schopnosť udržať dym v obmedzenom priestore. Ich konštrukcia je navrhnutá tak, aby boli schopné odolávať vplyvom dymu a tým minimalizovať prenikanie dymu do ďalších častí budovy. Označenie dverí: S - dymotesné, proti prieniku dymu (predtým K)

Dymotesné dvere sa často používajú v komerčných budovách, nemocniciach, ale aj v iných miestach s vysokou ľudskou frekvenciou. Ich umiestnenie na únikových trasách alebo medzi oddeľujúcimi časťami budovy je kľúčové pre zachovanie bezpečného úniku a minimalizovanie šírenia dymu v prípade požiaru.

Výhody týchto dverí spočívajú v ich schopnosti minimalizovať škodlivé účinky dymu na ľudské zdravie a umožniť rýchly a bezpečný únik. Avšak, ich inštalácia a údržba môžu byť náročnejšie v porovnaní s bežnými dverami, pretože vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu, aby bola zachovaná ich funkčnosť.

Celkovo možno povedať, že dymotesné dvere predstavujú dôležitý prvok v ochrane ľudských životov a majetku v prípade požiaru. Ich schopnosť minimalizovať šírenie dymu je kritická pre zabezpečenie bezpečného úniku a ochranu ľudského zdravia v prípade požiaru. Preto ich výber a inštalácia by mali byť dôkladne zvážené a riadené príslušnými bezpečnostnými normami a požiadavkami.

Správny výber technických dverí je kľúčový pre zabezpečenie optimálnej ochrany a bezpečnosti prostredia, a preto si vyžaduje starostlivé porovnanie a zhodnotenie všetkých relevantných faktorov.